รับตกแต่งภาพสินค้า

บริการรับตกแต่งภาพสินค้า รับตกแต่งภาพสินค้าระดับมืออาชีพ ให้กับรูปภาพ เช่นพื้นหลังใส พื้นหลังขาว พื้นหลังดำ หรือกราฟฟิก เพื่อดึงดูดลูกค้า หรือนำไปใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จะทำให้งานสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาสวยงาม ภาพคมชัดดูเป็นมืออาชีพ

หมายเหตุ :

  1. หากรูปภาพที่ต้องการให้ทางเรา Retouch มีความซับซ้อนทางบริษัทขอคิดค่าบริการเพิ่ม 50-100 บาท / รูป ตามดุลพินิจของช่างภาพ
  2. กรณีสินค้าที่ลูกค้าส่งมามีตำหนิ และทางบริษัทได้ดำเนินการถ่ายรูปแล้ว ทางบริษัทจะถือว่าการถ่ายรูปนั้นเสร็จสิ้น และเมื่อลูกค้ามีความต้องการจะนำสินค้ามาทำการเปลี่ยนเพื่อถ่ายใหม่อีกครั้ง ทางบริษัทจะขอคิดค่าบริการชิ้นที่ทำการถ่ายรูปใหม่เพิ่มเติม
  3. กรณีถ่ายสินค้าเป็นกลุ่ม 2-3 ชิ้น คิดราคาเพิ่ม 100 บาท / รูป หากมากกว่า 3 ชิ้นคิดราคาเพิ่ม 300 บาท / รูป